Ankraj

Bu yapım yöntemi 10-100 ton kapasiteli, geçici ve kalıcı, ön germeli ankraj imalatı için gerekli uygulama tekniği, makine, ekipman ve malzemenin seçimi, hazırlanması, yerleştirilmesi ve ön germe yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

İnşaat sahası ve yolları makine ve personelin verimli çalışarak planlanan günlük imalat miktarlarının yapılabilmesi ve imalat kalitesine ulaşılabilmesi için düzgün ve kuru tutulmalıdır.

Delgi makinesi, paletli vinç, beton mikseri, beton pompası ve sair ağır iş makinelerinin on cm ’den fazla batmadan çalışmalarına imkan sağlayacak biçimde düzeltilip, sıkıştırılacaktır. Dolgular delme işini zorlaştırmayacak uygun malzemelerle yapılacaktır

Civata, rot ,tij, gibi elementlerin filiz ekmedeki  uygulamaların aynısı yapılarak matkap delim ebatı değişmekle birlikte aynı uygulamadır.

  • Çelik konstrüksiyonlarında
  • Uzay çatı ve dış cephe kaplamaları
  • İskele tutturmacaları
  • İşaret ve  korkuluklar
  • Aydınlatma elemanları
  • Reklam pano, koltuk ankrajmanları
  • Metro-tren rayları gibi çok çeşitli dübelle me uygulamalarında  bulunulabilir,

Bu sistem en güvenli tespit özelliklerini taşıyıp, paslanmaz, gevşemez, genleşmez, çözülmez.

Yapılan sistemin diğer elemanlar ile (çelik hasır, kuşak kirişi) uygulanması güvenliği artırmakla beraber maliyeti de arttırır.