Jeolojik-Jeoteknik Etütler

Jeolojik-Jeoteknik Etütler
  • İmar planına esas Jeolojik-jeoteknik etütler-Zemin Etütleri (Bina, Konut, Koop., Okul, Sağlık Ocağı)
  • Baraj ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama Etütleri
  • Köprü, Viyadük, Tunel, Otoyol, Karayolu, Demiryolu Güzergahları Zemin Etütleri
  • Mühendislik Jeolojisi haritası ve her ölçekte Jeoloji Haritası yapılması
  • Heyelan Araştırması ve  Etütleri
  • Deniz Yapıları  (Liman, rıhtım dalgakıran )Jeoteknik-Jeolojik  Etütleri
  • Zemin ve Kayada Yamaç Stabilite   Analizleri