Mühendislik-Müşavirlik Hizmetleri

Mühendislik-Müşavirlik Hizmetleri
  • Kazık Yükleme Testi raporunun hazırlanması
  • Madenlere yönelik Rezerv Tespitlerinin yapılması
  • Kanalizasyon Hatları Fizibilite Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Kontrolleri
  • Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Fizibilite –Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Kontrolleri
  • Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Kontrolleri
  • Çed Raporlarının Hazırlanması
  • Dolgu işleri Kontrollüğü