Fore Kazık

Fore kazık nedir, yapım aşamaları nasıldır?

Fore kazık, sağlam olmayan zeminlerde kullanılır. Yapı yüklerini sağlam zemine ulaştırmak amacı ile kullanılan bir sitem olan fore kazık, 65-80-100-120 cm çaplarında imal edilir.

Fore kazıkların yapım aşamaları şu şekilde gerçekleşir:

-Zeminin istenilen kota kadar istenilen çapta açılması. 

-Demir donatının kuyuya indirilmesi. 

-Beton dökmek için hazırlık amaçlı Tiremie borusunun indirilmesi. 

-Betonun tiremie borusu aracılığı ile dökülmesi. 

-Tiremie borusunun ve varsa kılıf borusunun(keson, casing) çekilmesi. 

Fore kazık makinaları iki başlıktan oluşur. Bunlar; Bage ve Auger. Bage, işlemin yapılacağı zeminde su bulunması durumunda devreye girer. Auger ise matkap veya vidaya benzeyen ortamdaki zemini almaya yarayan aparattır

Fore kazık uygulaması nasıl yapılır?

-Projeye uygun olarak seçilen donatılar, makinanın yardımıyla kuyuya indirilir. 

-Donat yerleştirildikten sonra tiremie boruları ard arda yerleştirilir. Tiremie borularının en üste kalan kısmına beton dökümünde yardımcı olacak bir huni takılır.

-Beton dökülür ve döküm işlemi tamamlandıktan sonra tiremie borusu çekilir.

Fore kazık yönetmeliğinde nelerden bahsediliyor?

1.Çalışma sahasının düzgün bir şekilde seçilmesi gerekiyor. Çalışma yapılacak alet ve makineler hazırlanarak, batmayacak şekilde hazırlanmalıdır. 

2.Zemin bilgileri ve uygulama alanları sorunları tanımlanış ve çözümlenmiş olması gerekir. 

3.Yer altı ve yer üstü engellerin kaldırılması gerekir. PTT hatları, elektrik kabloları, doğalgaz akımı, su boruları gibi.

4.Kazıkların yerleştirilmesi için ölçüm yapılmalı ve bu alanlar işaretlenmelidir. 

5.Delme işlemi, zemin özelliklerine uygun bir şekilde gerçekleşmelidir.

6.Son olarak ise fore kazık uygulaması yapıldıktan sonra tüm işlemlerin raporlaması yapılmalıdır.

Fore kazık uygulaması nerelerde kullanılır?

1.Derin temel uygulamalarında kullanılır. Taşıma gücü çeken ve farklı zeminlerde oturan temellerde uygulanan bir sistemdir. Özellikler bina ve köprü yapımlarında ayrıca viyadük ve barajlarda fore kazık sistemine geçilmiştir.

2.Yer altı su seviyesinin yüksek olduğu durumlarda fore kazık sistemine başvurulur. Baraj inşaat yapımında yaygın bir uygulamadır. Suyun temele, betona ulaşmasını engellemek için kullanılır. 

3.Heyelan, toprak kayması,  deprem, gibi sorunlarda kullanılan fore kazık, karayolu ve demir yolu yapımlarında uygulanır.

4.İnşaat ve çevre güvenliği için, temelin belli bir derinliğin altına girmesi durumunda bu sistem uygulanmaya başlanır.

5.Genelde deprem sonrası, bazı yüzeylerde oturma sorunu yaşayan temeller için kullanılır.