Jet Grout

Jet Grout; kötü zeminlerde inşaat çalışmaları yapılacak ise basınçlı su ve hava ile zemin özelliklerinin iyileştirilmesidir. Uygulama yüksek basınçla su enjeksiyon edilmesi ile gerçekleşir. Sonda yüksek basınçla döndürülerek geri çekilir. Yapılacak yapının temel özelliklerine göre şaşırtmalı, atlamalı ya da bitişik nizam şeklinde, hesaplanan uzunluktaki beton kolonlar doldurulur. 

Jet-grouting yöntemi ilk olarak 70'li yılların başında Japonya'da denenmiş, başarılı olmuştur, yine 70'li yılların sonunda İtalya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizdeki ilk uygulaması 1986 yı­ lında Haliç Kollektörleri Projesi kapsamında Ayvansaray tünel aynasının zemin ıslahında yapılmıştır., Zemin ıslahı, ana işlev olarak zeminin mekanik mukavemet değerlerini arttırmayı hedefler, dolayısıyla taşıma kapasitesi ve elastisite modülü artar, geçirgenlik azalır. Jet-grout bu maksatlara ulaşmakta en başarılı olan metottur. Bu metod zeminin, min. 300 bar basınçla püskürtülen bir stabilizerle kanştınlmasıdır. Stabilizerler, genellikle su-çimento karışımıdır (grout). Yüksek basınç, sevk edilen nbzzle(lar) dan geçerken yüksek bir kinetik enerji (hız) kazanmasını sağlar. Yüksek hızlı (200-250 m/sn) grout, zemini "yırtarak", zeminle bir karışım sağlar (Soilcrete). Bu karışım, homojen ve sürekli bir yapı özelliğindedir.