Prekast Kazık

Sağlam zemin tabakalarının çok derinlerde olmadığı zemin koşulların da, özellikle kumlu zeminler de uygundur.

Prekast elemanlar hazır imal edildiklerinden yüksek mukavemetli C30 veya daha yüksek beton sınıfına sahip elemanlardır.

Ciddi gürültü kirliliği ve dinamik çakım çevre şartları açısından olumsuz yanlarıdır.Şehir içinde kullanımı bu nedenle azalmaktadır.