Taş Kolon

 

Taş kolon yönteminde ıslah edilen zeminde;

  • Kontrollü mühendislik özelliklerine sahip geçirgenliği yüksek elemanların zemin içerisine düzenli bir grid halinde inşa edilmesi,
  • Islah edilen tüm zemin kütlesinin deformasyon modülünün arttırılması,
  • Islah edilen zeminin içsel sürtüne açısının ve kayma mukavemetinin arttırılması,
  • Islah edilen zeminin sukünetteki toprak basıncı katsayısının (Ko) arttırılması,
  • Zeminin konsolidasyon hızının arttırılarak buna bağlı zemin oturmalarının yapım sonrasındaki kısa süre içerisinde gerçekleşerek toplam zamana bağlı oturmaların azaltılması,

elde edilmektedir.

Taş kolon uygulaması zemin koşullarına bağlı olarak başlıca birkaç farklı yöntem ile yapılabilmektedir. Bu yöntemler;

  • Vibroflotasyon veya vibro kompaksiyon yönteminde kullanılan ekipmana benzer bir ekipman ile killi ve siltli zeminlerde taş kolonların "wet-top feed" yöntemi üstten beslemeli yöntem teşkil edilmesi,
  • Vibroflotasyon veya vibro kompaksiyon yönteminde kullanılan ekipmana benzer bir ekipman ile taş kolonların "dry-bottom feed" yöntemi kuru tabandan beslemeli yöntem teşkil edilmesi,
  • Uygun zemin koşullarında bir muhafaza borusu çakılarak, zemin içerisinde oluşan boşluğa taş doldurulması ve vibrasyon yöntemi ile borunun geri çekilmesi esnasında taşın sıkıştırılarak yerleştirilmesi,

Taş kolon uygulaması deniz tabanında veya karada tipik olarak 60 cm ila 100 cm çaplara kadar uygulanabilmektedir.