Zemin Çivisi

Zemin çivileri genellikle boyu 4m-12m ve çapları Ø26 veya Ø32 olan inşaat çeliği kullanılarak imal edilir. Eğimli zemin yüzeyinde oluşturulan delgiler içerisine yerleştirilen zemin çivileri, kuyu içerisine çimento enjeksiyonu yapılarak zeminle aderansı temin edilir. Zemin çivis imalatını takiben yüzeye püskürtme beton (shot crete) uygulanarak eğimli zemin yüzeyinin durağanlığı (stabilizazyonu) sağlanmış olur. 

Arsanın eğimli kazı yapmaya uygun olduğu durumlarda zemine eğim vererek veya kayaç ortamlarda dik veya dike yakın açılarla kazık yapmak için zemin çivisi + püskürtme beton yöntemi ile hızlı ve ekonomik bir şekilde derin kazı yapmak mümkün olmaktadır.

Zemin çivileme yöntemi en basit şekliyle zemine kesme mukavemetini arttırmak, çekme mukavemeti kazandırmak amacıyla uzun bulonlar veya çiviler yerleştirilerek yapılan bir donatılama tekniğidir.

Tasarımın esası çivilerde oluşacak çekme kuvvetlerini sürtünme vasıtasıyla zemine aktarmaktır.Bu sistemle inşaat sahasındaki zemin inşaat malzemesi olarak ulanılabilir. Daha çok derin kazılarda,geçici veya kalıcı iksa yapımında, şevlerin stabilitesinin sağlanmasında ve dayanma yapılarının desteklenmesinde kullanılırlar.

Geriye bağlama yöntemlerinden(ankrajlar) farklı olarak zemin çivileri pasif elemanlardır. Çivilerde meydana gelen maksimum çekme kuvvetleri yüzey elemanına transfer edilenden çok daha fazladır. Yapılan laboratuar model deneylerinde maksimum çekme kuvvetinin potansiyel kayma yüzeyi ile çakıştığını göstermiştir